Basa Jawa: Ibu lan Bapak

Dina iki akeh kang ngarani dinane simbok. Saben tanggal 22 Desember mesthi padha ngrayakake. Kanggoku, dina apa wae kuwi dina kang spesial kanggo ngabekti marang ibu lan ora lali kanggo bapak. Sanadyan nganti saiki aku durung bisa agawe bapak ibu bombong, nanging sanjroning uripku, wong tuwaku iku ibarat lampu kang tansah nuntun kanggo mujudake apa kang dadi gegayuhanku. Ibuku awit saka aku cilik nganti wis gedhe kaya saiki tansah ndidik lumayan teges babagan disiplin, contone pas jaman isih cilik aku kudu tertib turu awan, yen nganti wani-wani aku mlipir dolan neng ngomahe┬ákancaku, siap-siap diparani karo dicengkiwing. Sing jenenge dijewer, diseneni, …

Continue Reading