Dina iki akeh kang ngarani dinane simbok. Saben tanggal 22 Desember mesthi padha ngrayakake. Kanggoku, dina apa wae kuwi dina kang spesial kanggo ngabekti marang ibu lan ora lali kanggo bapak. Sanadyan nganti saiki aku durung bisa agawe bapak ibu bombong, nanging sanjroning uripku, wong tuwaku iku ibarat lampu kang tansah nuntun kanggo mujudake apa kang dadi gegayuhanku.

Ibuku awit saka aku cilik nganti wis gedhe kaya saiki tansah ndidik lumayan teges babagan disiplin, contone pas jaman isih cilik aku kudu tertib turu awan, yen nganti wani-wani aku mlipir dolan neng ngomahe kancaku, siap-siap diparani karo dicengkiwing. Sing jenenge dijewer, diseneni, dicethot kuwi wis dadi pangananku saben dina. Dolan kuwi kena nanging yen wis wayah sore sakwise turu awan. Nggih, bu.. Saka didikane ibuku iki, saiki aku dadi cah disiplin yen pas disiplin.

Continue reading