Basa Jawa: Ibu lan Bapak

Dina iki akeh kang ngarani dinane simbok. Saben tanggal 22 Desember mesthi padha ngrayakake. Kanggoku, dina apa wae kuwi dina kang spesial kanggo ngabekti marang ibu lan ora lali kanggo bapak. Sanadyan nganti saiki aku durung bisa agawe bapak ibu bombong, nanging sanjroning uripku, wong tuwaku iku ibarat lampu kang tansah nuntun kanggo mujudake apa […]