Pilihan Transportasi Domestik yang Nyaman

transportasi domestik

Berlibur bersama keluarga merupakan hal yang harus dipersiapkan. Beberapa transportasi baik darat, laut dan udara harus dipilih agar kita dapat sampai tujuan di waktu yang tepat.  Seperti yang kita tahu, tranportasi yang lebih cepat adalah dengan menggunakan pesawat. Beberapa penerbangan domestik menawarkan penerbangan nyaman dengan beberapa promo yang ada. Transportasi Domestik

Continue Reading

KitaIndonesia: Obrolan Imajiner Si Gembus dengan Mbah Mig

Matahari sudah mulai terik saat saya menuju kelurahan untuk mengurus surat pindah guna membuat kartu keluarga (KK) baru. Pengantin baru itu kudu ngurus ini-itu, alih-alih satu kota yang mudah dijangkau, Jogja-Bojonegoro itu jauh, bung! Tepat di pinggir sawah desa Bumirejo, langkahku terhenti oleh sapaan Mbah Mig. KitaIndonesia “Mbus, arep neng ndi? (Mbus, mau ke mana?)”, tanya Mbah Mig. “Badhe tindak kelurahan, Mbah, ngurus KK (Mau ke kelurahan, Mbah, ngurus KK)”, jawabku.

Continue Reading

Basa Jawa: Ibu lan Bapak

Dina iki akeh kang ngarani dinane simbok. Saben tanggal 22 Desember mesthi padha ngrayakake. Kanggoku, dina apa wae kuwi dina kang spesial kanggo ngabekti marang ibu lan ora lali kanggo bapak. Sanadyan nganti saiki aku durung bisa agawe bapak ibu bombong, nanging sanjroning uripku, wong tuwaku iku ibarat lampu kang tansah nuntun kanggo mujudake apa kang dadi gegayuhanku. Ibuku awit saka aku cilik nganti wis gedhe kaya saiki tansah ndidik lumayan teges babagan disiplin, contone pas jaman isih cilik aku kudu tertib turu awan, yen nganti wani-wani aku mlipir dolan neng ngomahe kancaku, siap-siap diparani karo dicengkiwing. Sing jenenge dijewer, diseneni, …

Continue Reading